Kézilabda Torna

A Bihar megyei ifjúsági szervezet által szervezett „Kézilabda Torna” elnevezésű esemény célja egy olyan sportprogram létrehozása volt, amely jelenleg hiánycikk a térségben, annak ellenére, hogy az Érmellék bővelkedik nói kézilabda csapatokkal, ugyanakkor kiemeli a sport pozitív hatásait. Az esemény két településen, Szalacson 2023. október 13.-án és Bogyoszlón 2023. október 20.-án valósult meg, ahol összesen 6 csapat vett részt, mindegyik csapatban 8-10 fővel. A program megvalósításához két település oktatási intezménye nyújtott támogatást, amihez 5 önkéntes segítsége is hozzájárult.

A rendezvény közvetlenül érintette a résztvevőket, akik aktívan részt vettek a tornán, és közvetetten érintette a szervezet tagjait, a bihari magyarságot, családokat, valamint azokat, akik hallottak az eseményről. A program a mozgás hiányának ellensúlyozását és az egészséges versenyszellem kialakítását tűzte ki célul.

Várt eredmények:

  • A fiatalok felismerték a sport pozitív hatásait, beleértve az egészséges életmód támogatását.
  • A résztvevők megtanulnak csapatban versenyezni, erősítve a csapatmunka és közösségépítés képességeit.
  • Kialakul az egészséges versenyszellem, amely tiszteletteljes és fair play alapú.
  • 50-60 fiatal bevonása a szervezet tevékenységébe, elősegítve a tagság bővülését és az ifjúság részvételét.
  • Két település számára biztosítunk egy helyi programot, összekapcsolva a közösségeket és erősítve a helyi önkormányzatok közötti kapcsolatokat.
  • Számos díjazás, amelyek elismerik a résztvevők erőfeszítéseit és a kiemelkedő teljesítményt.

Az események során kiemelkedően fontos volt a csapatok toborzása, a sorsolások megszervezése, a pályák biztosítása és a dátumok meghatározása. Az esemény meghirdetése szintén kritikus szerepet játszott a részvétel és a támogatás szempontjából.

Mindkét helyszínen, Szalacson és Bogyoszlón, az események nagy sikernek bizonyultak, és Szalacson Aaz új sportcsarnok átadásával együtt a program hatékonyan hozzájárult a sport iránti lelkesedés növeléséhez és a közösségi szellem erősítéséhez. A két település közötti együttműködés segítette a helyi közösségek összekapcsolását, és a résztvevők pozitív élményekkel gazdagodtak.

A programot a Communitas Alapítvány támogatta.