Tartalmas hónapot zárt a Bihar megyei ifjúság

Tartalmas hónapot zárt a Bihar megyei ifjúság

A korlátozások végével tartalmas augusztusi hónapot zárt a Vidéki Ifjúsági Szövetség és a hozzá tartozó tagszervezetek.

Augusztus 21.-én vette kezdetét Érmihályfalvi Ifjak Szövetsége – Vidéki Ifjúsági Szövetség közös programja, mely a Vezetőképzés nevet viselte. Ennek keretében az érmihályfalvi Gödör rendezvényteremben 27 fiatal vehetett részt képzésben. Célul tűztük ki a vidéken működő ifjúsági szervezeteknek tevékenységeinek megfigyelését azt segíteni munkájában, kivitelezésében, céljának elérésében, hiszen sok esetben közülük válnak ki a potenciális vezetők, vagy legalábbis az aktív,,húzó,, emberbázis, amely a későbbiekben a jövőnk formázásában vállal aktív szerepet.

Ezren program ezt a tevékenységünket/célunkat szolgálta ,mivel összehívtuk a megyében működő aktív és kevésbé aktív  ifjúsági szervezetek vezetőjének  java részét, megbeszéltük  ki milyen programot szeretne településén, elemeztük közösen annak kivitelezhetőségét ezáltal is tanulván a programok szervezésének módjait így buzdítván a kevésbé aktív szervezeteket és segítvén őket  a fellendülésben , a sikeres és aktív szervezetek pedig sikerélményként kezelhetik, hogy tőlük tanulhatják meg a gyengébb, vagy kezdő szervezetek hogyan is kel operatívan megszervezni egy rendezvényt.

Továbbá így próbáltuk ösztönözni és biztatni őket, hogy biztosítva saját településén megszervezett programok operatív megszervezésének sikerét.

Így próbáltuk biztosítani eme szervezetek településén elsősorban a fiatal magyarság számára(mivel ők a leginkább fogékonyak és formálhatóak) mind a közművelődési,mind a fakultatív mind pedig a szórakoztató programokat, melyekkel akár hovatartozásunkat is elmélyíthetik az emberekben, hisz közvetetten az egész település lakossága érintetté fog válni.

Idén augusztus 27.-28. között két párhuzamos program is megvalósult. A hétvége keretében a Vidéki Ifjúsági Szövetség tartotta meg újabb műhelytáborát Vértopon. A tábor idei témái a kommunikáció és a csapatépítés voltak. Az első nap, Boda Gergely Zoltán VIDIFISZ-elnök köszöntője és eligazítása után ismerkedős, illetve csapatépítős tréninggel kezdődött. Szombaton délelőtt a résztvevő szervezetek tagjai és vezetői mutatták be az általuk képviselt szervezetet, majd a nap további részében egy egész napos képzés valósult meg, mely zárásaként egy rövid túra keretében fiatalok megtekinthették a térség szépségeit. A vacsora után megtartottuk az esemény kiértékelését, mely során a fiatalok egyhangúan pozitívan értékelték a két nap eseményeit.

A táborban töltött másfél nap alatt a tagok megtanultak együtt dolgozni, közösen problémákat megoldani, valamint megfelelően kezelni a konfliktus és kommunikációs helyzeteket. Mindezekben a szellemes, érdekes, társasjátékok segítettek.

            „A közös megbeszéléseken különböző témákat tárgyalhattunk meg, melyen mindenki szót kapott. Emellett ismét új emberekkel ismerkedhettem meg, akikkel egy nap erejéig közösen kellett elvégezzem a feladatokat. Hatalmas élmény volt számomra ez a tábor, amiért a szervezőknek szeretnék köszönetet mondani”.

„ A hétvégén fontos szerepet játszott az egyéni véleménynyilvánítás, amit türelmesen és figyelemmel kellett végig hallgatni, ezzel gyakorolva az odafigyelést és a tiszteletadást társaikkal szemben.”

Ezzel párhuzamosan a Micskei Ifjasági Szervezet csapatépítő tábort szervezett Biharfüreden. A három nap, két éjszaka során különböző szórakoztató programokat, workshopokat, előadásokat szerveztek. Az egyesület vezetősége szükségesnek tartotta ezt a csapatépítést a tagok számára, mert így jobban megértik, a csapat, a csoport az együtt gondolkodni fontosságát, ezáltal pedig azon fognak dolgozni, hogy mit építhetnek közösen maguk és a közösségük számára.

A csapatépítő által fejlesztett főbb készségek, területek: alkalmazkodás egymáshoz, bizalomépítés, kommunikáció, együttműködés, motiváció, döntéshozatal, konfliktuskezelés, időgazdálkodás, stresszes helyezetek kezelése, vezetői készségfejlesztés.

 Ennek a csapatépítésnek a közvetlen célcsoportja a micskei ifjúsági szervezet 30 aktív tagja volt, a közvetett pedig mindazokból áll, akik részesültek az egyesület a csapatépítés eredményeként megvalósult projekt pozitív hatásaiból.

A kapott eredmények között felsorolhatjuk:

• a csapatmotiváció szintjének növelése

• önbizalom növelése

• összhang és  csapatszellem növelése

• szervezési és koordinációs készségek fejlesztése

• a stratégiai gondolkodás fejlesztése.

A hosszú és képzésektől nem mentes napokat a Vidéki Ifjúsági Szövetség Képzést mindenkinek programja zárta. Az augusztus 21.-ei programot követően augusztus 29. én ismét Érmihályfalván valósult meg programunk.  Célunk volt, hogy a résztvevőkben nyomatékosítsuk mennyire fontos, hogy törődjenek a szervezettel, egymással. Ehhez elengedhetetlen a folyamatos fejlődés. Ha a fejlődés elmarad akkor az a teljesítmény rovására megy és az egymás iránti bizalom látja kárát. Hogy ez ne következzen be képzési programot szerveztünk. A rendezvény során a csapaton belüli bizalmi szintet illetve a csapat teljesítményét egy csapatépítő kerekasztal beszélgetéssel akartuk emeli. A programok során a nemrégiben csatlakozott tagokat is sikerült integrálnunk. A program közös fejlődésre adott lehetőséget, a résztvevők közötti jobb kommunikációt hatékonyabb együttműködést eredményezett. Az esemény által fejlesztett főbb készségek, területek: alkalmazkodás egymáshoz, bizalomépítés, kommunikáció, együttműködés, motiváció, döntéshozatal, konfliktuskezelés, időgazdálkodás, stresszes helyzetek kezelése, vezetői készségfejlesztés. A program közvetlen érintettjei az ifjúsági szervezetek tagjai voltak, akik aktívan részt vettek a csapat összekovácsolásában. A közvetetten érintettek pedig azon személyek akik nem csupán hallottak a programról, hanem mindazok, akik ezen fiatalokkal együtt , egy közösségben, egy projektben dolgoznak. A program lehetővé tette azon alapvető szükségletek kielégítését miszerint minden embernek fontos a hovatartozás, egy közösségbe, egy csoportba való  tartozás. Ez a program lehetőséget adott a minél mélyebb beilleszkedésre. Ezt segítette elő a közös célok kidolgozása, a közös tevékenységben való részvétel. A program keretén belül számos csapatépítő játék, bizalom játék, kommunikációs és kommunikációt elősegítő program, konfliktuskezelési tanácsok és programok valósultak meg. A csapat hatékonyságának növekedése már a rendezvény alatt látható volt.

Bár a pandémia nagyon megnehezíti mindennapjainkat, a képzések alkalmával láttuk, hogy sok odafigyeléssel ezek a szervezetek és mozgalmak fenntarthatóak.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni minden partnerünknek a támogatásért, kiemelten a Communitas Alapítványnak akik mind a négy programot támogatta.