Universitatea de toamnă ATIMP

Universitatea de toamnă ATIMP

Universitatea de toamnă ATIMP

-organizat de Asociatia Tinerilor Maghiari din Provincie

– proiect cofinantat de DJST Bihor

(25.11.2021-26.11.2021)

Program: 25.11.2021

9:00 Micul dejun

10:00 Curs de perfecționare a limbii materne- part 1- care va fi susținut și coordonat de voluntari absolvenți/studenți de la Universitatea din Oradea și/sau Universitatea Creștină Partium. Grupele de lucru vor fi formate în funcție de limba de studiu (maghiară, română, germană) și în funcție de numărul de participanți, în așa fel încât să se poată respecta normele de distanțare. Cursurile vor fi structurate într-un mod interactiv și vor urmări: înțelegerea limbii vorbite/ înțelegerea limbii scrise / exprimarea orală / exprimarea în scris / interacțiunea intr-o conversație.

11:20 Pauză

11:40 Curs de perfecționare a limbii materne – part 2

14:00 Prânz

15:00 Pauză

16:00 Team building

19:00 Scurtă prezentare a participanților,

20:00 Cină

21:00 Timp liber

26.11.2021

9:00 Mic dejun

10:00 „Oportunități și riscuri în mediul online”– recapitularea celor învățate- Competenţa digitală implică utilizarea cu încredere şi în mod critic a tehnologiei din societatea informaţională. Școlile ar trebui să se implice mai mult în a-i învăţa pe tineri chestiuni de educaţie civică online. Această cunoaștere presupune să știe despre plagiat şi descărcări ilegale, despre confidenţialitate şi siguranţă personală. Una dintre componentele importante ale cetăţeniei digitale o reprezintă alfabetizarea digitală. Aceasta implică navigarea critică şi cu încredere, evaluarea şi crearea de informaţii folosind o paletă cât mai largă de instrumente digitale. Toate aceste elemente vor fi prezentate participanților și dezbătute, pentru a fi conştienţi de drepturile pe care le au în mediul online şi care merg mână-în-mână cu responsabilităţile acestora.

13:30 Prânz

14:30 „Curs de competențe digitale”- part 1- susținut și coordonat de voluntari absolvenți/studenți ai Universității din Oradea și/sau Universității Creștine Partium. Se vor forma grupe de lucru, în așa fel încât să se poată respecta normele de distanțare. Cursul se va desfășura pe laptopurile personale ale organizatorilor. Se va urmări transmiterea de noi informații și aprofundarea cunoștințelor digitale prin instuirea combinativă (Blended Learning) și asistată de voluntari.

18:00- Pauză

18:30 „Curs de competențe digitale”- part 2

19:00 Evaluarea – întocmirea chestionarelor

20:00 Cina

21:00 Evaluarea – intocmirea chestionarelor